[Tặng 10.000 Credit] Cố Vấn AI by ChatGPT

ChatGPT Vietnamese


Khi bạn hỏi một cậu hỏi trên google ngoài danh sách website hiện thị mặc định, Tiện ích ChatGPT Vietnamese sẽ hiển thị câu trả lời của ChatGPT ngay bên cạnh. Để sử dụng bạn có thể đăng nhập vào tài khoản hiện có trên https://chat.openai.com để sử dụng.

Hoặc Trải nghiệm khóa API sau đây:(cập nhật ngày 11/12)

  • 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


ChatGPT webapp

API hỗ trợ ứng dụng web ChatGPT, miễn phí nhưng đôi khi không ổn định . Bạn chỉ cần đăng nhập vào tài khoản hiện có trên https://chat.openai.com để sử dụng.


OpenAI API

Khi kích họat tính năng OpenAI API, nội dung trả về sẽ ổn định hơn, nhanh hơn nhưng sẽ tính phí theo mức sử dụng. Kiểm tra và tạo khóa API KEY của riêng bạn tại https://platform.openai.com/account/api-keys để sử dụng.

Hoặc Trải nghiệm khóa API sau đây: (cập nhật ngày 11/12)

  • 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

Lưu ý đây là khóa API chia sẻ dùng chung nên vui lòng không thương mại hay sử dụng trái phép.


Tài khoản ChatGPT webapp miễn phí

Dữ liệu được chia sẻ từ nguồn nội bộ và thu thập từ internet, cập nhật ngày 11/12/23

Tài khoản nhiều người dùng nên sẽ bị lỗi, mn dùng website này đã tích hợp câu lệnh đào tạo AI cho kết quả chính xác nhất

Tài khoản trên lỗi hoặc cần thêm Liên hệ Tại đây

ChatGPT là một công cụ xử lý ngôn ngữ tự nhiên được điều khiển bởi công nghệ AI cho phép bạn trò chuyện giống như con người và hơn thế nữa với một chatbot (người máy trò chuyện).

ChatGPT Vietnam sử dụng API của ChatGPT 3 để xử lý dữ liệu, chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính xác thực.


Thấy chất lượng Không quên #LIKE#Share để ủng hộ bên mình Chia sẻ Facebook