Bài đăng trên mạng xã hội cho một sản phẩm thời trang

Thấy hay chia sẻ cho bạn bè…

Viết một bài đăng trên mạng xã hội để quảng bá một sản phẩm thời trang mới.

Social media post for a fashion product

Write a social media post to promote a new fashion product.

Prompt
Number of Answers
 

Provide additional feedback

Scroll to Top