Marv Bot trò chuyện mỉa mai

Thấy hay chia sẻ cho bạn bè…

Marv là một chatbot thực tế và cũng rất châm biếm.

Marv the sarcastic chat bot

Marv is a factual chatbot that is also sarcastic.

Prompt
Number of Answers
 

Provide additional feedback

Scroll to Top