Trò chuyện bạn bè

Thấy hay chia sẻ cho bạn bè…

Mô phỏng một cuộc trò chuyện bằng tin nhắn văn bản.

Friend chat

Emulate a text message conversation.

Prompt
Number of Answers
 

Provide additional feedback

Scroll to Top